Stratejimizi Görüntüleyebilirsiniz

Mart 2016’da etkin yerel Çiftlik Danışma Hizmetlerinin kurulması için AB tarafından finanse edilen bir Teknik Destek projesi başlatıldı. Amaç, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki çiftçiler, işlemeciler ve kırsal toplulukların yararına etkili ve sürdürülebilir bir yerel tarım danışmanlığı hizmetinin kurulmasını desteklemekti. Kıbrıs’ın Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışma Sistemi (ARAS) Stratejisi, Tarım Danışmanlık Hizmetleri projesi ve Kıbrıs Türk Toplumu temsilcileri tarafından, kamu ve özel sektördeki kilit paydaşlar ve kırsal sivil toplum ile kapsamlı istişarelerde bulunularak geliştirildi. ARAS Stratejisi, tarım ve kırsal danışma sistemi için bir kalkınma planını ortaya koymaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Hizmetleri Stratejisinin Özel Hedefleri şunlardır:

  • Merkezden koordine edilen, bölgesel bir kamusal, özel ve sivil toplum danışmanlık hizmet sağlayıcılar ağı üzerinden çiftçiler ve kırsal girişimciler için mevcut olan tarımsal bilgi, yenilik, deneyim, araştırma ve işletme ile ilgili bilgi hizmetlerini artırmak;
  • Mevcut ve gelecekteki tarım ve kırsal işletmelerin ihtiyaçları ve öncelikleri ile ilgili yeni müfredat ve yeni mesleki eğitim kurslarının geliştirilmesi dâhil olmak üzere, danışmanlık hizmet sağlayıcılar, kamusal ve özel eğitim reformu ve eğitim kurumlarına destek aracılığıyla tarımsal danışmanlık, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak;
  • Reform ve kamu araştırma kurumlarının optimizasyonu yoluyla tarımsal araştırmanın kalitesini, verimliliğini ve uygunluğunu garanti altına almak, böylece bu kurumların çiftçilerin ve tarımsal gıda işletmelerinin ihtiyaçlarına ve yeni pazar fırsatlarına uygun araştırma gerçekleştirmelerini sağlamak.

Etkili yapılar oluşturmak için 3 ana görev etrafında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir:

  1. Kapasite Geliştirme,
  2. Danışmanların eğitimi ve çiftçilerle pilot uygulama ve
  3. Danışmanlık hizmetlerinin AB tarafından desteklenmesinin başlatılması

Özel yerel danışmanların bulunduğu bir grup, aşağıdaki danışmanlık hizmet paketlerini sağlamak için sertifikalandırılacak şekilde eğitilmektedir: