TARIMDA ARAŞTIRMA VE DEMONSTRASYON PİLOT PROGRAMI

Halloumi/Hellim PDO Alt-Tematik AğıDanışman Eğitimi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Projesi, Tarımda Araştırma ve Demonstrasyon Pilot Programı kapsamında Halloumi/Hellim PDO üretim zinciri üzerine bir eğitim düzenlemektedir.

Bu eğitim, Halloumi/Hellim üretim zincirinde yer alan çeşitli paydaşlara rehberlik etmeye ve danışmanlık sağlamaya yönelik bilgi ve kapasite geliştirmek amacıyla tarım danışmanlarına, gıda teknolojisi uzmanlarına, veterinerlere ve diğer danışmanlara verilmektedir.

Eğitim, süreçlerin hem Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO), hem de halk sağlığı gereklilikleri ile uyumlu olmasının sağlanması için tüm hususları ele alacaktır. Bu, çiftlikteki ilk üretimden nihai ürünün mandırada üretilene kadar geçen süreci kapsamaktadır.

Etkinlik, AB Gıda Güvenliği Projesi iş birliğiyle düzenlenmektedir ve 25 Mayıs 2023 Perşembe günü Lefkoşa’da bulunan AB Program Destek Ofisi (EUPSO) binasında gerçekleştirilecektir.

Araştırma ve Demonstrasyon Pilot Programı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Alt Tematik Ağı
Çalıştay ve Saha Etkinliği (14-15 Aralık 2022)

14 Aralık 2022 Çarşamba günü FAS Projesi uzmanları, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile ilgilenen herkes için halka açık bir etkinlik düzenledi.

Çalışma planı, planlanan demo etkinlikleri ve tesis için öngörülen demo arazisi, kullanılacak türler ve çeşitli özellik ve kullanımlar hakkında sunumlar ve tartışmalar gerçekleştirildi.

Daha sonra katılan herkese demo alanı ve fidanlık kurmak için kullanılacak çeşitli bitki
türlerinin fidelerinin çoğaltılması için uygun teknikler, araçlar ve malzemelerin kullanımı hakkında eğitim verildi.

15 Aralık 2022 Perşembe günü, Proje uzmanları, halkın katılımıyla, yabani aromatik ve şifalı bitki türleri, özellikleri, kullanımı, çoğaltma ve hasat teknikleri hakkında açıklamaların yapıldığı bir saha gezisine ev sahipliği yaptı.

Araştırma ve Demonstrasyon Pilot Programı Yem Bitkileri Ağı Çalıştay ve Tarla Etkinliği (4-6 Kasım 2022)

Araştırma ve Demonstrasyon Pilot Programının yem bitkileri teması kapsamında teknik ve uygulamalı bir etkinlik düzenlenmektedir. İlk gün süresince tarlaların hazırlanması ile ilgili çalışmalar, denemesi gerçekleştirilecek olan çeşitler, demo sahaların özellikleri ve denemelerin izlenmesi konuları dahil olmak üzere yürütülecek olan denemelere ilişkin bilgi sunulacaktır. İkinci ve üçüncü günlerde ise katılımcılar, bu yeni çeşitlerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan uygulama tekniklerini ve teknolojileri deneyimleyebilmek  için demo sahalarında bir araya gelecekler. Deneme ekimleri gerçekleştirilecek olan yeni çeşitlerin numuneleri, katılımcılara, kendi işletmelerinde de deneme yapabilmeleri için ücretsiz olarak sunulacaktır. Tohumların sınırlı bir miktarda olması sebebiyle, ilk gelene ilk hizmet esasına göre paylaşım yapılacaktır. Katılım için kayıt koşulu aranmamaktadır ve etkinlik herkese açıktır.

Tarımda Araştırma ve Demonstrasyon Pilot Programı

Pilot araştırma ve demonstrasyon programı, çok sayıda Kıbrıs Türk toplumu paydaşını; çiftçileri, danışmanları ve zirai gıda imalatçılarını belirlenmiş olan pilot temalar hakkında eğitim ve farkındalık düzeylerini artırmak ve uygulamada yenilik için potansiyellerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek üzere birbirleriyle etkin olarak iş birliği yapmaları için bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Pilot araştırma ve demonstrasyon programının temel hedefi, belirlenen pilot temalarda bilim ve uygulama arasındaki uçurumu gidermek ve bilimsel bilginin uygulamaya aktarılmasını kolaylaştırarak bilimi tarım için daha da faydalı hale getirmektir.

Akdeniz ve çevresindeki zirai araştırma programları ile ilgili son gelişmeler ve projeler hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz

BURADAN DAHA FAZLA BİLGİYE ULAŞABİLİRSİNİZ

1962’de kurulan CIHEAM, Akdeniz’de tarım ve balıkçılık, gıda ve beslenme güvenliği ve kırsal alanların ve kıyı alanlarının sürdürülebilir kalkınmasına ayrılmış hükümetlerarası bir kuruluşudur.

13 üye ülkeden (Arnavutluk, Cezayir, Mısır, Fransa, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Malta, Fas, Portekiz, İspanya, Tunus ve Türkiye) oluşmaktadır ve Bari (İtalya), Hanya (Yunanistan), Montpellier (Fransa) ve Zaragoza’da bulunan 4 enstitüsü (İspanya) ve Paris’teki Genel Merkezi’nden oluşmaktadır. CIHEAM, çeşitli uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Akdeniz Tarımsal Enstitüleri; CIHEAM-Bari, CIHEAM-Hanya, CIHEAM-Montpellier ve CIHEAM-Zaragoza, CIHEAM’in eğitim, CIHEAM’ın araştırma ve işbirliği faaliyetlerinin çoğu bu 4 Enstitü tarafından yürütülmektedir.

Hangi araştırma programlarının ve projelerinin yürütüldüğü ve ilginç sonuçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yukarıdaki isimlere tıklayın!