Tarımda Araştırma ve Demonstrasyon Pilot Programı

Pilot araştırma ve demonstrasyon programı, çok sayıda Kıbrıs Türk toplumu paydaşını; çiftçileri, danışmanları ve zirai gıda imalatçılarını belirlenmiş olan pilot temalar hakkında eğitim ve farkındalık düzeylerini artırmak ve uygulamada yenilik için potansiyellerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek üzere birbirleriyle etkin olarak iş birliği yapmaları için bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Pilot araştırma ve demonstrasyon programının temel hedefi, belirlenen pilot temalarda bilim ve uygulama arasındaki uçurumu gidermek ve bilimsel bilginin uygulamaya aktarılmasını kolaylaştırarak bilimi tarım için daha da faydalı hale getirmektir.

Akdeniz ve çevresindeki zirai araştırma programları ile ilgili son gelişmeler ve projeler hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz

BURADAN DAHA FAZLA BİLGİYE ULAŞABİLİRSİNİZ

1962’de kurulan CIHEAM, Akdeniz’de tarım ve balıkçılık, gıda ve beslenme güvenliği ve kırsal alanların ve kıyı alanlarının sürdürülebilir kalkınmasına ayrılmış hükümetlerarası bir kuruluşudur.

13 üye ülkeden (Arnavutluk, Cezayir, Mısır, Fransa, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Malta, Fas, Portekiz, İspanya, Tunus ve Türkiye) oluşmaktadır ve Bari (İtalya), Hanya (Yunanistan), Montpellier (Fransa) ve Zaragoza’da bulunan 4 enstitüsü (İspanya) ve Paris’teki Genel Merkezi’nden oluşmaktadır. CIHEAM, çeşitli uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Akdeniz Tarımsal Enstitüleri; CIHEAM-Bari, CIHEAM-Hanya, CIHEAM-Montpellier ve CIHEAM-Zaragoza, CIHEAM’in eğitim, CIHEAM’ın araştırma ve işbirliği faaliyetlerinin çoğu bu 4 Enstitü tarafından yürütülmektedir.

Hangi araştırma programlarının ve projelerinin yürütüldüğü ve ilginç sonuçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yukarıdaki isimlere tıklayın!