Tarımda Araştırma ve Demonstrasyon Pilot Programı

Pilot araştırma ve demonstrasyon programı, çok sayıda Kıbrıs Türk toplumu paydaşını; çiftçileri, danışmanları ve zirai gıda imalatçılarını belirlenmiş olan pilot temalar hakkında eğitim ve farkındalık düzeylerini artırmak ve uygulamada yenilik için potansiyellerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek üzere birbirleriyle etkin olarak iş birliği yapmaları için bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Pilot araştırma ve demonstrasyon programının temel hedefi, belirlenen pilot temalarda bilim ve uygulama arasındaki uçurumu gidermek ve bilimsel bilginin uygulamaya aktarılmasını kolaylaştırarak bilimi tarım için daha da faydalı hale getirmektir.

herbs

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Alt Tematik Ağı

carob

Keçiboynuzu Yetiştiriciliği
Alt Tematik Ağı

yem bitki

Yem Bitkileri
Alt Tematik Ağı

HELLİM

Halloumi/Hellim PDO
Alt Tematik Ağı