AB Üye Ülkelerden İyi Uygulamalarla ilgili Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Proje örnekleri

Çiftçiler, agri-gıda işlemecileri ve kırsal toplulukların hangi şekillerde Kırsal Kalkınma için Avrupa Zirai Fonlar’dan (EAFRD) faydalandığıyla ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki siteyi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Buraya Tıklayın

Herhangi bir poje fikriyle ilgileniyorsanız tüm proje yararlanıcılarının iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İletişime geçin ve nasıl yapılacağı ile ilgili deneyim alışverişinde bulunun

Yerel Kırsal Kalkınma Projesi Örnekleri

Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu’nun kırsal ekonomisinin rekabet gücünü üreticiler ve diğer kırsal ekonomik aktörler arasındaki işbirliğini genişleterek artırmak ve sürdürülebilir tarım ve küçük ölçekli işleme yatırımlarına destek sağlamak, tarımsal üretim sektörlerini güçlendirmek ve küçük ölçekli turizm gibi faaliyetlerin çeşitliliğini artırmak için AB desteği sağlanmaktadır.

Şimdiye kadar çiftlik üretiminin ve hasat sonrası kapasitelerin geliştirilmesi ve tarımsal üretim sektörlerinin ve kırsal turizm ile ilgili faaliyetlerin güçlendirilmesi olmak üzere iki ana birimi kapsayan bir dizi hibe programı başlatılmıştır.

Projeler, bireysel çiftçilere, şirketlere ve STK’lara teçhizat, eğitim ve danışma hizmetleri birleşiminden oluşan bir desteği kapsamaktadır. Projelerin çoğunda, çiftlik verimliliğini ve rekabet gücünü artırmak için teçhizat sağlanması yer almaktadır. Diğer destek türleri ise kültürel mirasın korunması (örneğin el işi danteller ve özellikli gıda üretimi), tarımsal sanayi makineleri, yenilenebilir enerji odaklılık ve zeytin ve nar sektörlerine destek içerir.

Aşağıdakilerle ilgili olarak AB Program Yönetim Birimi (PMU) web sitesini ziyaret ederek çiftçilerin, agri- gıda işlemecilerinin ve kırsal toplulukların desteklerden ne şekillerde yararlandıklarına yönelik daha fazla bilgi edinmek için AB Program Yönetim Birimi (PMU) web sitesini ziyaret edin:

 Buraya Tıklayın