Yönetmelikler

AB TAPS Projesi

Teknik Yardım projesi yerel paydaşların kapasitesini artırmak ve özel sektörün rekabet gücünü artırmak üzere görevlendirilmiştir.

Projenin genel amaçları aşağıdaki gibidir:

  1. Ekonomiyi, kamu sektörüne olan bağımlılığından uzaklaştırmak için sektörün büyümesini teşvik etmek,
  2. Özel iş yaratmayı teşvik etmek için,
  3. Hükümet tarafından kontrol edilen alanlarla gelir yakınsamasını artırmak için,,
  4. Mikro ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ’ler) birleşmeye hazırlamak; Müktesebata uyum sağlamak ve işletmelerin çeşitli sektörlerde en iyi uygulamalardan haberdar edilmesine destek sağlamak.

Bu alandaki proje ve AB desteğine ilişkin çeşitli bilgilere aşağıdaki web sitesini ziyaret ederek erişebilirsiniz –  tcceconomicdevelopment.eu

Proje ayrıca, iş geliştirme fırsatları, üretici (küme) organizasyonu ve yönetimi ve burada erişebileceğiniz diğer çeşitli araçlar hakkında değerli yönergeler ve bilgiler geliştirmiştir:

Yayın Listesi

Üçüncü ülkelerden gelen canlı hayvan ve hayvan ürünlerinin AB ithalat ve transit kurallarına dair genel kılavuz

Veterinerlik alanında detaylı AB mevzuatı üçüncü ülkelerden yapılan canlı hayvan ve hayvan menşeli ürünlerin ithalinde uygulanacak şartları koymuştur. Bu alan Sağlık ve Tüketici Genel Müdürlüğü’nün (DG SANCO) yetkisi altındadır.

Aşağıdakiler bu gerekliliklerle ilgili bilgi sağlayan bir dizi yönetmeliktir:

Yayın

Dünya Çiftçiler Birliği Besin Yönetimi El Kitabı

Bu rehber çiftçi ve çiftçi birliklerine belirli ekin, toprak ve iklim koşullarına özel olarak hazırlanması gereken gübrelerin birleşimi ve bunların bitki gelişimi ve topraktaki etkileri üzerine, etkili besin yönetimi teknikleri dâhil olmak üzere yararlı ve doğru pratik bilgi sağlamaktadır.

Yayın