Bu bölümde diğerleriyle birlikte üretim, işleme, gıda güvenliği, çevre ve kırsal ekonomi alanlarında tarım ve kırsal kalkınmada AB genelinde girişilen projelerin geniş bir seçkisini ortaya koyan web sitelerine bağlantılar bulunmaktadır.