Tarım Mesleki Eğitim

FAS projesi, Kıbrıs Türk toplumu için tarım alanında verilecek olan ilk mesleki eğitim programını tasarlamış ve geliştirmiştir. Bu eğitim, yetişkin öğrenimine ilişkin AB yönergelerine uygun olarak tasarlanmıştır.

Bu modül, çiftçilere çiftliklerini verimli bir şekilde nasıl yönetecekleri konusunda temel bilgiler sağlamaktadır. Modül, muhasebe kayıtlarının tutulması, temel muhasebe uygulamaları, çiftlik yatırımları, pazarlama, üretici grupları ve kooperatiflerin yanı sıra iyi tarım uygulamaları ve standartları konularını kapsamaktadır.

Sunumlar

“Sürdürülebilir Çiftlik Yönetimi Uygulamaları” videosu

Bu modül, hayvan yetiştiriciliği, hayvan beslenmesi, güvenli hayvan yemi üretimi, hayvan sağlığı bakımı için iyi uygulamalar, yeni hayvancılık sistemleri ve refah standartlarına uyum konularında teorik ve pratik bilgi ve uygulamalı eğitimler sağlamaktadır. Modül ayrıca doğru süt hijyeni gereklilikleri ve depolama uygulamalarını da kapsamaktadır.

Sunumlar

“Süt İneklerinin Beslenmesi” videosu

“Sütçü İnek İşletmelerinde Uygun Sağım ve Hijyen Uygulamaları” videosu

“Hayvan Refahı” videosu

Modül, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, hayvan besleme ve yem bitkileri üretimi konularında çiftçilerin bilmesi gereken temel hususlar hakkında teorik ve pratik bilgi ve uygulamalı eğitim sağlamaktadır. Ayrıca modül, hayvan sağlığı bakımı, modern hayvancılık sistemleri ve refahı, sağım hijyeni gereklilikleri ile süt işleme ve peynir yapımında gıda güvenliği gereklilikleri hakkında önemli bilgiler ve iyi üretim uygulamalarından örnekler sunmaktadır.

Sunumlar

“Küçükbaş Hayvan Çiftliklerinde Yenidoğan Kuzu ve Oğlak Ölümlerinin Azaltılması” videosu

“Hayvan Refahı” videosu

Bu modül, narenciye üretiminin tüm yönleri hakkında temel bilgiler ve uygulamalı eğitimleri sağlamaktadır. Bu, yeni narenciye bahçelerinin planlanması, kurulması ve bakımının yanı sıra verimde olan narenciye bahçelerinde verimliliğin sürdürülmesi için gerekli uygulamalar, teknikler ve teknolojiler hakkında ayrıntıları kapsamaktadır.

Sunumlar

“Narenciye Üretim İhtiyaçları” videosu

Bu modül, farklı üretim modelleri hakkında bilgi de dahil olmak üzere zeytin bahçelerinin uygun şekilde kurulması konusunda çiftçileri desteklemek için tasarlanmıştır. Dengeli besin yönetimi, sulama teknolojisi, zararlıların izlenmesi ve zararlı yönetimi, hasat teknolojileri ve hem yağlık hem de sofralık zeytin işleme standartları hakkında pratik bilgiler sunulmaktadır.

Sunumlar

Bu modül, halihazırda arıcılıkla uğraşan ve sektördeki yenilikler, araştırma topluluğundan en son bilgiler ve bu yeni tekniklerin, teknolojilerin ve uygulamaların arılıklarında uygulanması konusunda daha derin bilgi edinmek isteyenlere yöneliktir. Konular profesyonel arı kovanı yönetimi, zararlı ve hastalık önleme, teşhis ve tedavi, ikincil arı ürünlerinin üretimi, gıda güvenliği standartları ve pazarlama stratejilerini kapsamaktadır.

Sunumlar

“Doğru Arıcılık Uygulamaları” videosu

Modül, organik tarımın ne olduğunu, sertifikasyon için genel standartları, prosedürleri ve gereklilikleri daha fazla öğrenmek isteyenlere temel bilgiler sunmaktadır. Tarım eko-sistemlerine ilişkin temel kavramlar da yer almaktadır.

Sunumlar

“Organik Tarım Hakkında Bilmeniz Gerekenler” videosu

Bu modül, çiftçilerin konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçmek için yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri daha ayrıntılı olarak ele almaktadır. Sertifikasyonla görevlendirilmiş yetkili sertifikasyon kuruluşları tarafından uygulanan prosedürler hakkında bilgi verilmektedir. Arıcılık, zeytin ve bahçe bitkileri üretimi standartları hakkında detaylı bilgi sağlanmaktadır.

Sunumlar