Aşağıdaki bölümlerde, çiftçiler ve diğer kırsal paydaşlara hizmet sunarken danışmanlar tarafından kullanılabilecek çeşitli bilgiler, araçlar ve veriler yer almaktadır.

Modül 1

Çiftliğin Durumunun Değerlendirilmesi, Standartları Karşılama ve İş Geliştirme 

Materyaller       Araçlar

Modül 2

Tarım-Gıda İşleme ve Pazarlama Standartları ve Gıda Pazarlama Stratejileri 

Materyaller       Araçlar

Modül 3

AB Kırsal Kalkınma Çağrıları bünyesinde Proje Teklifi Hazırlama ve Uygulama 

Materyaller