Çocuk Köşesi

Bu bölüm geleceğin çiftçileri olacak genç nesil içindir!

Öğrenciler ve çocuklar için tarımın, çevrenin ve kırsal alanlarımızın önemi hakkında eğitim vermek ve bu konularda bilinçlendirmek için ilginç bilgi formları, proje alıştırmaları ve oyunlar DG AGRI tarafından geliştirilmiştir.