Tarımda Araştırma ve Demonstrasyon Pilot Programı Halloumi/Hellim PDO Alt-Tematik Ağı-Danışman Eğitimi, 25 Mayıs 2023 Lefkoşa

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Projesi, Tarımda Araştırma ve Demonstrasyon Pilot Programı kapsamında Halloumi/Hellim PDO üretim zinciri üzerine bir eğitim düzenlemektedir.

Bu eğitim, Halloumi/Hellim üretim zincirinde yer alan çeşitli paydaşlara rehberlik etmeye ve danışmanlık sağlamaya yönelik bilgi ve kapasite geliştirmek amacıyla tarım danışmanlarına, gıda teknolojisi uzmanlarına, veterinerlere ve diğer danışmanlara verilmektedir.

Eğitim, süreçlerin hem Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO), hem de halk sağlığı gereklilikleri ile uyumlu olmasının sağlanması için tüm hususları ele alacaktır. Bu, çiftlikteki ilk üretimden nihai ürünün mandırada üretilene kadar geçen süreci kapsamaktadır.

Etkinlik, AB Gıda Güvenliği Projesi iş birliğiyle düzenlenmektedir ve 25 Mayıs 2023 Perşembe günü Lefkoşa’da bulunan AB Program Destek Ofisi (EUPSO) binasında gerçekleştirilecektir.

Bu etkinlikle ilgili daha fazla bilgi için etkinlik programını inceleyiniz.